Η δέσμευση μας για βιώσιμη αλιεία

 

Εμείς στο RIO mare πιστεύουμε πως οι ωκεανοί είναι ένα πολύτιμο αγαθό που πρέπει να προστατεύουμε και να σεβόμαστε, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις της αλιείας στη θάλασσα και τη βιοποικιλότητα της, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί πηγή ζωής και για τις επόμενες γενιές.
Για το σκοπό αυτό, εργαζόμαστε από κοινού με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF για να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας και να προστατεύσουμε τους ωκεανούς, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.
Η συνεργασία μας με το WWF έχει επίσης στόχο την αύξηση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας σε ολόκληρη την εφοδιαστική μας αλυσίδα.

Το Τρίγωνο των Κοραλλιών

 

Το μεγαλύτερο σύστημα υφάλων παγκοσμίως αποτελεί μια πολύ σημαντική κληρονομιά για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα καθώς φιλοξενεί πάνω από 500 είδη κοραλλιών, 3.000 είδη ψαριών και 6 είδη θαλάσσιων χελωνών. Το Τρίγωνο των Κοραλλιών είναι επιπλέον, μια από τις πιο σημαντικές περιοχές παγκοσμίως για την αλιεία, ειδικά αυτή του τόνου.
Ως RIO mare, δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή εδώ και χρόνια, ιδιαίτερα στα Νησιά του Σολομώντα, προωθώντας προγράμματα βιώσιμης αλιείας, με στόχο η περιοχή αυτή να συνεχίσει να ευδοκιμεί και στο μέλλον.

Oι δράσεις μας

Δεσμευόμαστε να προμηθευόμαστε τόνο από περιοχές που τα αποθέματα είναι σε υγιή επίπεδα και να υποστηρίζουμε αλιευτικές δραστηριότητες που ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Αυτό σημαίνει πως επανεξετάζουμε τις προμήθειες μας όταν είναι απαραίτητο, απαιτούμε αυστηρότερους κανονισμούς για τη διαχείριση της αλιείας και προωθούμε προγράμματα που βοηθούν τα αλιευτικά σκάφη να μειώσουν το αντίκτυπό τους στους ωκεανούς και να διαχειριστούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες με έναν τρόπο πιο βιώσιμο και διαφανή.
Επιπλέον, δεσμευόμαστε να προμηθευόμαστε τόνο από αλιεία πιστοποιημένη με MSC. Το οικολογικό σήμα MSC, εξετάζει 3 θεμελιώδεις αρχές για πιο βιώσιμη αλιεία:
1
Να υπάρχουν αρκετά ψάρια στη θάλασσα ώστε να εξασφαλίζεται πως οι πληθυσμοί τους παραμένουν υγιείς και παραγωγικοί στο μέλλον.
2
Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της αλιείας στη θαλάσσια βιοποικιλότητα.
3
Διαχείριση αλιευτικών δραστηριοτήτων υπεύθυνα και νόμιμα.

Το Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος

 

Η δέσμευσή μας ενισχύεται επίσης από το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος στο νησί Tetepare.
Ένας άγριος και αμόλυντος παράδεισος στο Αρχιπέλαγος των Νήσων Σολομώντα, μέσα στο Τρίγωνο των Κοραλλιών.
Χάρη στην υποστήριξη του RIO mare και της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, το Tetepare είναι μέρος ενός προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος με στόχο να αναγνωριστεί και να χαρακτηριστεί ως Προστατευόμενη Θαλάσσια Περιοχή, διασφαλίζοντας τη βιοποικιλότητα της τώρα και στο μέλλον.